Αρχική - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα  απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Εφαρμογές των Μαθηματικών στην Οικονομία και τη Διοίκηση (Business Mathematics). Δύο από τα μεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, το Ε.Κ Πανεπιστήμιο Αθηνών με τα τμήματα Μαθηματικών και Οικονομικών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με το τμήμα Πληροφορικής συνεργάζονται και συνδιοργανώνουν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα. Απευθύνεται τόσο σε φοιτητές πλήρους παρακολούθησης (με διάρκεια σπουδών 1 έτους) όσο και σε φοιτητές μερικής παρακολούθησης (με διετή διάρκεια σπουδών).

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε το 1999 και καταρτίστηκε στα πρότυπα πολλών πρωτοποριακών προγραμμάτων κυρίως στις ΗΠΑ. Ιδιαίτερη έμπνευση έδωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Μαθηματική Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου του Columbiaμε κύριο συντελεστή τον Καθ. Ιωάννη Καρατζά. Πολύ σημαντική ήταν και η επίδραση του Προγράμματος Σπουδών του Sloan School του MIT καθώς και του προγράμματος στην Διοίκηση Παραγωγής του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Οι Καθηγητές των προγραμμάτων αυτών κ.κ. Odoni, Μιχάλης Καραμανής και Ιωάννης Τσιτσικλης, συνεισέφεραν σημαντικά στην διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών. Επίσης σημαντική συνεισφορά είχε ο αείμνηστος Ρ. Αλιπράντης διακεκριμένος Καθηγητής στο University.


Γιατί χρειάζονται τα Μαθηματικά στην Αγορά και την Παραγωγή;


…mortgages are math…..
Lewis Ranieri
Legendary Bond Trader, Co Creator of Securitization

Βλέπε: https://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Ranieri


Οι μαθηματικές μέθοδοι είναι απαραίτητες για την ανάλυση των αγορών, της παραγωγής και γενικότερα της επιχειρηματικότητας. Σε κλάδους όπως ο χρηματοοικονομικός, ο τραπεζικός και ο ασφαλιστικός οι μαθηματικές μέθοδοι είναι αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας τoυς. Συγκεκριμένα, τα σημαντικότερα χρηματοοικονομικά προϊόντα (παράγωγα), τα νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου αλλά και η εκτίναξη της αποτελεσματικότητας των παραγωγικών διαδικασιών στηρίζονται σε μαθηματικές αναλύσεις νεότερες αλλά και παλαιότερες όπως αυτές των Markowitz, Sharpe (Portfolio Theory – CAPM), Black, Scholes (Option Pricing), αλλά και του ιδρυτή της Google Larry Page! Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει στους φοιτητές τις απαραίτητες δεξιότητες για να κατανοήσουν και όχι να «παπαγαλίσουν» τις ανακαλύψεις αυτές, να αφομοιώσουν τις σχετικές μαθηματικές και ποσοτικές μεθόδους και να οδηγηθούν στην επαγγελματική επιτυχία.

Ειδικότερα με την εκτεταμένη συλλογή στοιχείων συναλλαγών, κοινωνικής δικτύωσης κλπ. ο σύγχρονος επαγγελματίας πρέπει να είναι σε θέση να επεξεργαστεί ολοένα και περισσότερα δεδομένα (data ) με μεγάλη ταχύτητα και να οδηγηθεί στα σωστά συμπεράσματα – κάτι που είναι γνωστό ως Analytics. Η επεξεργασία αυτή πρέπει να γίνεται με σεβασμό στην κατανόηση των οικονομικών φαινομένων και αποφεύγοντας την χρησιμοποίηση αδιαφανών συστημάτων που οδηγούν σε αποφάσεις χειριζόμενα μεν με επιτυχία μεγάλο όγκο δεδομένων αλλά με επιφανειακή μεθοδολογία. Οι μαθηματικές τεχνικές είναι απαραίτητες γιατί αποτελούν τη βάση όλων των εννοιών Analytics και Data Science.


Πώς εξυπηρετεί τις ανάγκες της σύγχρονης Οικονομίας και Διοίκησης ένα μεταπτυχιακό στα – συνήθως – αφηρημένα Μαθηματικά;

Εδώ και είκοσι τουλάχιστον χρόνια, οι ποσοτικές – μαθηματικές τεχνικές αποτελούν διεθνώς ένα αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι πιο έντονο σε οικονομίες όπου η παραγωγική διάσταση είναι περισσότερο σημαντική, ενώ σε μικρότερες οικονομίες κυριαρχούν άλλες μέθοδοι (κυρίως θεσμικής προσαρμογής) . Το στοίχημα για την οικονομία της χώρας είναι αν θα κατευθυνθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Έτσι, αρκετοί απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν σημειώσει εξαιρετικά επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό, μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο χρηματοοικονομικός τομέας, ο κύριος εργοδότης μέχρι πρόσφατα των πτυχιούχων με ποσοτικό προσανατολισμό, οι απόφοιτοι έχουν δραστηριοποιηθεί με επιτυχία σε άλλους κλάδους, όπου η ποσοτική διάσταση έχει ενισχυθεί. Μερικοί από αυτούς τους κλάδους είναι το Μάρκετινγκ, η Εφοδιαστική και η Ποντοπόρος Ναυτιλία. Η εμβάθυνση στις ποσοτικές μεθόδους – και όχι η απλή εξοικείωση με αυτές – παρέχει στους απόφοιτους την ευελιξία, δηλαδή τη δυνατότητα αφομοίωσης των εξελίξεων, στον επαγγελματικό τους χώρο. Επιπλέον, η δομή του Προγράμματος με τον συνεπή και συστηματικό της ρυθμό "προπονεί" τους φοιτητές, έτσι ώστε να είναι αυτοί σε θέση να αντιμετωπίσουν το συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Οι απόφοιτοι αναφέρονται θετικά στη συνεισφορά των σπουδών τους στο Πρόγραμμα στην ευκολία με την οποία αντιμετώπισαν προκλήσεις όπως η ύπαρξη αναπάντεχων προθεσμιών και κυρίως η ανάγκη να ξεφύγουν από την πεπατημένη. Αν και το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο κυρίως για εκείνους που επιθυμούν την επαγγελματική σταδιοδρομία στον χώρο της Διοίκησης και της Οικονομίας, έχει αποτελέσει "σκαλοπάτι" και για αρκετούς φοιτητές που είχαν τη διάθεση για έρευνα. Οι απόφοιτοι αυτοί θέλησαν να συνδυάσουν την εμβάθυνση στις ποσοτικές μεθόδους και να χρησιμοποιήσουν τη θεωρητική βάση που απέκτησαν στο Πρόγραμμα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, επιδιώκοντας μια ακαδημαϊκή καριέρα. Οι διακεκριμένες ακαδημαϊκές θέσεις που κατέχουν οι απόφοιτοί μας – κυρίως στο εξωτερικό – μας κάνουν ιδιαίτερα υπερήφανους.


Δίδακτρα - Υποτροφίες

Για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του προγράμματος οι φοιτητές καλούνται να καταβάλουν δίδακτρα. Η Επιτροπή του Προγράμματος ακολουθεί τις εκάστοτε αποφάσεις της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον ορισμό του επιπέδου των διδάκτρων, επιλέγοντας συνήθως το κατώτερο επίπεδο που ορίζουν αυτές. Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος τα δίδακτρα ανέρχονται σε 4.000 ευρώ για όλο το Πρόγραμμα. Οι φοιτητές που επιλέγουν τη διετή μερική παρακολούθηση καταβάλλουν επιπλέον 1000 € ανά έτος φοίτησης για την κάλυψη των αυξημένων γραμματειακών αναγκών. Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος παρέχεται μικρός αριθμός υποτροφιών με την μορφή απαλλαγής ή μείωσης των διδάκτρων.

Newsletter