ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17 ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

Το Πρόγραμμα Εξετάσεων της 1ης Διδακτικής Περιόδου για το ακαδ. έτος 2016-17 και των Επαναληπτικών Εξετάσεων για το ακαδ. έτος 2015-16 έχει ως εξής:

Δευτέρα 21/11 6-9μ.μ. Λόγιστική, Σ. Σπηλιώτη, Κτ. Μετ. Σπουδών, ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αιθ. 710.

Δευτέρα 21/11 6-9μ.μ. Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Ε. Βαγγελάτου, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31.

Τρίτη  22/11 6-9μ.μ.  Επιχ. Έρευνα - Μαθηματικός Προγραμματισμός, Π. Μηλιώτης, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος.

Τετάρτη 23/11 6-9μ.μ. Επισκόπηση Μαθηματικών, Ε. Μαγείρου, Κτ. Μετ. Σπουδών, ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αιθ. 710.

Τετάρτη 23/11 6-9μ.μ. Εισαγωγή στη Χρημ/κη, Θ. Πουφινάς, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11.

Πέμπτη 24/11 6-9μ.μ. Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων, Θ. Πουφινάς, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Παρασκευή 25/11  6-9μ.μ. Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Μ. Παπαδάκης, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.