Νέος Σύμβουλος του Προγράμματος - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Νέος Σύμβουλος του Προγράμματος

Ο κ. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Μέλος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου, απεδέχθη να είναι Σύμβουλος του Προγράμματος.

Ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σε Επιχειρησιακή Έρευνα (MSc) από το London School of Economics και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Imperial College του Λονδίνου. Έχει διατελέσει Δ/νων Σύμβουλος στην ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε., τη ΔΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε., ενώ μεταξύ άλλων, κατείχε διευθυντικές θέσεις και συμμετείχε ως μέλος σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών, στους ομίλους Τράπεζα Probank, EFG Eurobank Ergasias και πρώην Τράπεζας Εργασίας. Έχει διδάξει παλαιότερα στο ΜΑΠ και έχει συμμετάσχει σε πολλές δραστηριότητες του Προγράμματος.