Απονομή Βραβείου Nobel Οικονομικών στον Καθηγητή Χριστόρορο Πισσαρίδη - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Απονομή Βραβείου Nobel Οικονομικών στον Καθηγητή Χριστόρορο Πισσαρίδη

Με πολλή χαρά πληροφορηθήκαμε την απονομή του βραβείου Nobel Οικονομικών στον Καθηγητή Χριστόρορο Πισσαρίδη.

Ο τιμηθείς χρησιμοποιεί έντονα μαθηματικές μεθόδούς, οι οποίες καλύπτονται στο Πρόγραμμα.

Αυτό φαίνεται και από το άρθρο Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment (στον παρακάτω σύνδεσμο), εργασία για την οποία του απενεμήθη το Βραβείο.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ