Ο κ. Λουκάς Παπαδήμος Πρωθυπουργός της Ελλάδος - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Ο κ. Λουκάς Παπαδήμος Πρωθυπουργός της Ελλάδος

Ο Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λουκάς Παπαδήμος είναι ο νέος πρωθυπουργός της χώρας.  

Ο κ. Παπαδήμος έχει και άλλες σχέσεις με το ΜΑΠ.  Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΜΙΤ σε θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας.  Επίσης, συνεργάσθηκε τότε με τον Καθηγητή του ΜΑΠ κ. Ε. Μαγείρου σε θέματα παιγνιοθεωρητικής μελέτης της αγοράς ενέργειας. Η εργασία των παρουσιάσθηκε σε συνέδριο της Econometric Society http://www.jstor.org/stable/1913308