Ο Καθηγητής κ. Ι. Στουρνάρας Υπουργός Οικονομικών. - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Ο Καθηγητής κ. Ι. Στουρνάρας Υπουργός Οικονομικών.

Ο κ. Ι. Στουρνάρας, Καθηγητής του συμμετέχοντος στο Πρόγραμμα Τμήματος Οικονομικών του ΕΚΠΑ, ανέλαβε Υπουργός Οικονομικών. Αναπληρωτής Υπουργός ανέλαβε ο Επίκουρος Καθηγητής του ΟΠΑ κ. Χ. Σταϊκούρας, το οποίου το γνωστικό αντικείμενο είναι σχετικό με την ποσοτική ανάλυση χρηματοοικονομικών αποφάσεων.