Ο Δ. Μπερτσιμάς, Καθηγητής Επιχ. Έρευνας στο ΜΙΤ Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΚΠΑ εξελέγη ο Καθηγητής κ. Δ. Μπερτσιμάς, του οποίου τα γνωσικά αντικείμενα ταυτίζονται με το μεταπτυχιακό.  Ο κ. Μπερτσιμάς διδάσκει μεταξύ άλλων στο Sloan School, το πρόγραμμα του οποίου απετέλεσε πρότυπο για την λειτουργία του ΜΑΠ