Δεκτές αιτήσεις από αγγλόφωνους φοιτητές

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 7η Ιουνίου ε.ε.  

Εξετάζεται η περίπτωση να γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα και αγγλοφωνοι φοιτητές.  Ήδη το μεγαλύτερο μέρος του Προγράμματος Σπουδών γίνεται στα Αγγλικά, και σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί αγγλόφωνοι σπουδαστές, το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν και οι αγγλόφωνοι φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν μήνυμα ηλ. ταχυδρομείου στην Γραμματέα του ΠΜΣ κα. Α. Παπάζογου στο postgrad@aueb.gr ζητώντας να τους αποσταλούν τα σχετικά έντυπα αιτήσεων στα Αγγλικά.