Ο κ. Ι. Βαρουφάκης, Καθηγητής του Τμηματος Οικονομικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ νέος Υπουργός Οικονομικών

Ο Καθηγητής κ. Βαρουφάκης είναι ειδικός στην εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στα Οικονομικά!  Στην Θεωρία Παιγνίων εντάσσεται και η μελέτη των διαπραγματεύσεων!  Τα παίγνια και οι διαπραγματεύσεις διδάσκονται στο πρόγραμμα, και μάλιστα διεξάγεται και παίγνιο διαπραγματεύσεων μεταξύ των φοιτητών.