Παίγνιο διαπραγμάτευσης

Οι φοιτητές κ.κ. Α. Ρέκκας και Ν. Τσαρουχάς ισοβάθμισαν στην πρώτη θέση στο εφετινό παίγνιο διαπραγμάτευσης.