ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ου ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16

Το δεύτερο μέρος των επαναληπτικών εξετάσεων έχει ως εξής:

Τρίτη 29/11 6-9μ.μ., Αναλογιστικά Μαθηματικά - Ασφάλειες Ζωής, Μ. Οικονόμου, Κτ. Μετ. Σπουδών, ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αιθ. 710.

Παρασκευή 2/12 6-9μ.μ., Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙ, Α. Μπουρνέτας - Γ. Δημητρακόπουλος, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31.

Παρασκευή 2/12 6-9μ.μ., Ανάλυση - Πιθανότητες, Ι. Εμμανουήλ, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31.

Παρασκευή 2/12 6-9μ.μ., Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων, Ι. Εμμανουήλ, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31.

Τετάρτη 7/12 6-9μ.μ., Επιχειρησιακή Έρευνα - Στοχαστικά Υποδείγματα, Δυναμικός Προγραμματισμός, Σ. Τρέβεζας, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11.

Τετάρτη 7/12 6-9μ.μ., Προχωρημένη Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Θ. Πουφινάς, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11.

Παρασκευή 9/12 6-9μ.μ., Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ, Μ. Παπαδάκης, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31.

Παρασκευή 9/12 6-9μ.μ.,Διοικητική Χρηματοοικονομική, Δ. Καινούργιος, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1, 5ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡ. 521.

Τρίτη 13/12 6-9μ.μ., Προβλέψεις, Σ. Δημέλη, τ. Μετ. Σπουδών, ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αιθ. 710.

Τρίτη 13/12 6-9μ.μ., Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπουδών, ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αιθ. 710.

Πέμπτη 15/12, 6-9μ.μ. Στοχαστικές Ανελίξεις, Ι. Εμμανουήλ, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31.

Σύντομα θα σας ανακοινωθεί και το τελευταίο μέρος των Επαναληπτικών Εξετάσεων μόλις κλείσουν οι βαθμολογίες των μαθημάτων της 6ης Περιόδου. Ενδέχεται στο υπάρχον πρόγραμμα να εξεταστούν και άλλα μαθήματα σε ενδιάμεσες ημερομηνίες αν αυτό είναι εφικτό. Για οποιαδήποτε προσθήκη/αλλαγή θα ενημερωθείτε εγκαίρως.