Επαναληπτικές Εξετάσεις ΜΑΠ 2015-16 Μέρος 4ο

Το τελευταίο μέρος των επαναληπτικών εξετάσεων έχει ως εξής:

Τρίτη 10/1/2017, 6-9μ.μ., Ανταγωνιστική Ανάλυση: Παίγνια και Διαπραγματεύσεις, Ε. Μαγείρου, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710.

Πέμπτη 12/1/2017, 7.30-9μ.μ., Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών, Δ. Βασιλάκης, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710.
 
Από τη Γραμματεία