Ο απόφοιτος Φραγκίσκος Γιαλιτάκης Προιστάμενος της Γραμματείας του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Ο απόφοιτος Φραγκίσκος Γιαλιτάκης Προιστάμενος της Γραμματείας του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ο απόφοιτος σειράς 2001 του ΜΑΠ Φραγκίσκος Γιαλιτάκης ορίσθηκε από 2ας Νοεμβρίου 2015 Προιστάμενος της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  (http://rc.aueb.gr/).
Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα δύσκολα καθήκοντά του.