ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2016-17

Οι εγγραφές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου,  ώρες 10.00-15.00 και 18.00-19.30.

 Για την εγγραφή απαιτείται:

   α. Συμπληρωμένη Αίτηση (έχει αποσταλεί μέσω email)

   β. Φωτοτυπία διπλής όψεως της ταυτότητας                   

   γ.  Μία φωτογραφία

Όσοι δεν έχουν πτυχίο θα κάνουν την εγγραφή τους αφού προσκομίσουν το πτυχίο τους, ή βεβαίωση περατώσεως σπουδών.

Για την έκδοση του πάσο και της φοιτητικής σας ταυτότητας θα πρέπει, εφόσον εγγραφείτε, να κάνετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στο http://academicid.minedu.gov.gr/ 

Η κατάθεση της Α΄δόσης της ανταποδοτικής συνεισφοράς (ύψους 1200 Ευρώ για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και 750 Ευρώ για τους φοιτητές μερικής φοίτησης) - ισχύει για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως αν έκαναν εγγραφή ή όχι- πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στην Εθνική Τράπεζα Αρ.Λογ.110/48009408/ IBAN GR25 0110 1100 0000 1104 8009 408 (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΚΕ ΟΠΑ) σημειώνοντας το Επώνυμο και το Όνομα του Καταθέτη και τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Το έντυπο της κατάθεσης ή φωτοαντίγραφο αυτού, υποβάλλεται στη Γραμματεία ή αποστέλλεται μέσω fax  στο 210-8203622 ή μέσω email (postgrad@aueb.gr)  μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.