Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας 3ης Διδακτικής Περιόδου 2016-17

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της 3ης Διδακτικής Περιόδου για το ακαδ. έτος 2016-17 έχει ως εξής:

Δευτέρα 6.00-9.00 μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών Ι, Α. Μπουρνέτας, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ31. Έναρξη 6/2/2017 

Τρίτη 6.00-9.00μ.μ., Στοχαστικές Ανελίξεις, Ι. Εμμανουήλ, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31. Έναρξη 7/2/2017

Τετάρτη 4.30-6.00μ.μ. Αναλογιστικά Μαθηματικά - Ασφάλειες Ζωής, Μ. Οικονόμου, Τμ. Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11 (Φροντιστήριο). Έναρξη 8/2/2017

Τετάρτη 6.00-9.00 μ.μ., Αναλογιστικά Μαθηματικά - Ασφάλειες Ζωής, Μ. Οικονόμου, Τμ. Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11 (Φροντιστήριο). Έναρξη 8/2/2017

Πέμπτη 6.00-9.00 μ.μ.Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Θ. Πουφινάς, Τμ. Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11. Έναρξη 9/2/2017

Παρασκευή 6.00-9.00μ.μ. Οικονομετρία, Γ. Δονάτος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος. Έναρξη 10/2/2017