Ανακήρυξη Απόφοιτης σε Διδάκτορα του ΕΜΠ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Ανακήρυξη Απόφοιτης σε Διδάκτορα του ΕΜΠ

Η απόφοιτος Ιωάννα Παγώνη ανακηρύχθηκε διδάκτορας της Σχολης Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Η διδακτορική της διατριβή είχε θέμα «Διερεύνηση των επιλογών των επιβατών και των αποκρίσεων των αεροπορικών εταιρειών σε αγορακεντρικά περιβαλλοντικά μέτρα με τη χρήση προτύπων διακριτής επιλογής και θεωρίας παιγνίων». Στην έρευνά της χρησιμοποίησε με πολύ δημιουργικό τρόπο πολλά θέματα που καλύφθηκαν στο μεταπτυχιακό, όπως Θεωρία Παιγνίων, Οικονομετρία και φυσικά Μικροοικονομική. Συνεχίζει ως ερευνήτρια στο Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Απόφασης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.