ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17

Το Πρόγραμμα Εξετάσεων της 3ης Διδακτικής Περιόδου για το ακαδ. έτος 2016-17 έχει ως εξής:

Δευτέρα 27/3, 6.00-9.00 μ.μ., Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών Ι, Α. Μπουρνέτας, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Τρίτη 28/3, 6.00-9.00μ.μ., Στοχαστικές Ανελίξεις, Ι. Εμμανουήλ, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Τετάρτη 29/3, 6.00-9.00 μ.μ., Αναλογιστικά Μαθηματικά - Ασφάλειες Ζωής, Μ. Οικονόμου, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32

Πέμπτη 30/3, 6.00-9.00 μ.μ., Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Θ. Πουφινάς, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Παρασκευή 31/3, 4.30-6.30μ.μ., Οικονομετρία, Γ. Δονάτος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 4ος όροφος, Εργαστήριο. (Τμήμα Α)

Παρασκευή 31/3, 7.00-9.00μ.μ. Οικονομετρία, Γ. Δονάτος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 4ος όροφος, Εργαστήριο. (Τμήμα Β)

Η εξέταση του μαθήματος Οικονομετρία θα πραγματοποιηθεί σε δύο τμήματα, τα οποία και θα καθοριστούν μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες του Εργαστηρίου (κ. Παπαδάκη και κα. Γεωργιάδου στο τελευταίο εργαστήριο.