ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της 4ης Διδακτικής Περιόδου για το ακαδ. έτος 2016-17 έχει ως εξής:

Δευτέρα 3/4 και 24/4 5.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα (Εργαστήριο), Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπoυδών EKΠΑ, Ευρυπίδου 14, 4ος όροφος.

Δευτέρα 8/1, 15/1, 22/1 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπoυδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710.

Δευτέρα 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπoυδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710 (από 8/5/2017)

Τρίτη 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ.  Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων, Ι. Εμμανουήλ, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31. (Έναρξη 4/4)

Τετάρτη 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Αναλογιστικά Μαθηματικά - Θεωρία Κινδύνου, Κ.Κυριακόπουλος, Τμ. Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11. (Έναρξη 5/4) .

Πέμπτη 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Σύγχρονη Θεσμική Επένδυση, Γ. Δότσης, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος. (Έναρξη 6/4)

Παρασκευή 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ., Προβλέψεις, Σ. Δημέλη, Κτ. Μετ. Σπ. ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. (Έναρξη 7/4)

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί και εργαστήριο στο μάθημα "Προβλέψεις" ξεκινώντας από το Σάββατο 29/4, 10-1μ.μ. για το οποιό θα ενημερωθείτε σχετικά από τη κα. Δημέλη στο 1ο μάθημα.