Είπαν για το ΜΑΠ - Γιαννούλης Βασίλειος - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Είπαν για το ΜΑΠ - Γιαννούλης Βασίλειος

Ως απασχολούμενος στον τομέα της πληροφορικής και στην ανάπτυξη τραπεζικού λογισμικού, αποφάσισα να παρακολουθήσω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής”, θεωρώντας ότι θα με βοηθήσει να κατανοήσω καλύτερα τα τραπεζικά και επενδυτικά προϊόντα. Και όπως το περίμενα, έτσι και έγινε. Η βαθύτερη θεωρητική κατανόηση των εφαρμογών πάνω στις οποίες εργάζομαι με βοήθησε να γίνω περισσότερο παραγωγικός στην ανάλυση και ανάπτυξη του λογισμικού,  γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη της καριέρας μου και στη σημαντική αύξηση των αποδοχών μου. Με βάση τα παραπάνω θεωρώ ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα με βοήθησε να αποσβέσω γρήγορα την επένδυση που πραγματοποίησα παρακολουθώντας το.