ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 5ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17

Το Πρόγραμμα Εξετάσεων της 5ης Διδακτικής Περιόδου έχει ως εξής:

Δευτέρα 10/7 6.00-9.00μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙ, Ι. Δημητρακόπουλος, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Τετάρτη 12/7 7.00-8.30μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών, Δ. Βασιλάκης, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος.

Παρασκευή 14/7 6.00-9.00μ.μ. Σεμινάριο Ασφαλιστικής Πολιτικής, Θ. Πουφινάς, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.