Απόφοιτος του ΜΑΠ στην Eletson Ναυτιλιακή - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Απόφοιτος του ΜΑΠ στην Eletson Ναυτιλιακή

Ο απόφοιτος Αριστογείτων (Άγης) Γιαννακόπουλος  ανέλαβε Corporate Controller στην Eletson Corporation, όπου απασχολείται από τον Οκτώβριο του 2014.  Ο Άγης είναι απόφοιτος του Ο.Π.Α και Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Η Eletson ( https://www.eletson.com/  ) είναι Ναυτιλιακή Εταιρεία παγκόσμιας παρουσίας, με  έδρα τον Πειραιά και γραφεία στο Stamford Connecticut και στο Λονδίνο. Κατέχει και εκμεταλλεύεται ένα από τους μεγαλύτερους στόλους δεξαμενόπλοιων μεταφοράς πετρελαιοειδών και LPG, μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας, στον κόσμο.