ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 2017-18

Οι εγγραφές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου,  ώρες 10.00-15.00 και 18.00-19.30.

Για την εγγραφή απαιτείται:

   α. Συμπληρωμένη Αίτηση (θα σας αποσταλεί μέσω email)

   β. Φωτοτυπία διπλής όψεως της ταυτότητας

   γ. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (φωτοτυπία)       

   γ.  Μία φωτογραφία

Όσοι δεν έχουν πτυχίο θα κάνουν την εγγραφή τους αφού προσκομίσουν το πτυχίο τους, ή βεβαίωση περατώσεως σπουδών.

Για την έκδοση του πάσο και της φοιτητικής σας ταυτότητας θα πρέπει, εφόσον εγγραφείτε, να κάνετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στο http://academicid.minedu.gov.gr/ 

Η κατάθεση της Α΄ δόσης της ανταποδοτικής συνεισφοράς (ύψους 1200 Ευρώ, για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και 750 Ευρώ, για τους φοιτητές μερικής φοίτησης) - ισχύει για όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως αν έκαναν εγγραφή ή όχι- πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου στην Εθνική Τράπεζα Αρ.Λογ.110/48009408/ IBAN GR25 0110 1100 0000 1104 8009 408 (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΚΕ ΟΠΑ) σημειώνοντας το Επώνυμο και το Όνομα του Καταθέτη και τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Το έντυπο της κατάθεσης ή φωτοαντίγραφο αυτού, υποβάλλεται στη Γραμματεία ή αποστέλλεται μέσω fax  στο 210-8203692 ή μέσω email (postgrad@aueb.gr)  μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

Τα μαθήματα της 1ης Διδακτικής Περιόδου θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος μέσα στις επόμενες ημέρες.