ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18

Το Πρόγραμμα Εξετάσεων για τη 1η Διδακτική Περίοδο του Ακαδ. Έτους 2017-18 έχει ως εξής:

Δευτέρα 20/11, 6-9μ.μ., Λoγιστική, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710.

Δευτέρα 20/11, 6-9μ.μ., Επισκόπηση Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.

Τρίτη  21/11, 6-9μ.μ., Επιχ. Έρευνα - Μαθηματικός Προγραμματισμός, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 3ος όροφος.

Τετάρτη 22/11, 6-9μ.μ., Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.

Τετάρτη 22/11, 6-9μ.μ., Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710.

Πέμπτη 23/11, 6-9μ.μ., Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.

Παρασκευή 24/11, 6-9μ.μ., Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.