ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ 1ο ΜΕΡΟΣ

Το 1ο μέρος του Προγράμματος των Επαναληπτικών Εξετάσεων συμπίπτει με την 1η Διδακτική Περίοδο και έχει ως εξής:

Δευτέρα 20/11, 6-9μ.μ., Επισκόπηση Μαθηματικών, Ε. Μαγείρου, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.

Τετάρτη 22/11, 6-9μ.μ., Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά, Θ. Πουφινάς, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710.

Πέμπτη 23/11, 6-9μ.μ., Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων, Θ. Πουφινάς, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.

Παρασκευή 24/11, 6-9μ.μ., Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Ε. Παπαδάκης, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.

Σχετικά με την ύλη και την εξέταση

Επειδή κατά τις φετινές αναθέσεις διδασκαλίας υπήρξαν κάποιες αλλαγές στα μαθήματα Επισκόπηση Μαθηματικών και Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά, εσείς θα εξεταστείτε στην ύλη που καλύψατε κατά το περσινό έτος σε θέματα του διδάσκοντα που δίδαξε το μάθημα, δηλ. σε θέματα των κ. Μαγείρου και Πουφινά, αντίστοιχα. Γι' αυτό το λόγο και προς αποφυγή παρεξηγήσεων και ατυχών καταστάσεων, να ενημερώσετε την ημέρα εξέτασης τον διδάσκοντα του μαθήματος και να ζητήσετε θέματα για την επαναληπτική εξέταση. Προσοχή, δε θα γράψετε σε θέματα των πρωτοετών φοιτητών.

Επίσης, για τα υπόλοιπα μαθήματα της 1ης Περιόδου δεν ανακοινώνω ημερομηνία επαναληπτικής εξέτασης, καθώς δε προκύπτει από τις καταστάσεις βαθμολογίας εκκρεμότητα.