ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της 2ης Διδακτικής Περιόδου έχει ως εξής:

Δευτέρα 6-9μ.μ. Προχωρημένη Λόγιστική, Σ. Σπηλιώτη, Κτ. Μετ. Σπουδών, ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αιθ. 710. Έναρξη 27/11.

Τρίτη  6-9μ.μ. Ανάλυση - Πιθανότητες, Ι. Εμμανουήλ, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31. Έναρξη 28/11.

Τετάρτη 6-9μ.μ. Επιχ. Έρευνα - Στοχαστικά Υποδείγματα, Σ. Τρέβεζας, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31. Έναρξη 29/11.

Πέμπτη 6-9μ.μ. Διοικητική Χρηματοοικονομική, Δ. Καινούργιος, Τμήμα Οικ. Επιστημών, ΕΚΠΑ, Γρυπάρειο Μεγαρο, Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος, Αίθουσα 412 Έναρξη 30/11

Παρασκευή 6-9μ.μ. Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ, Ε. Παπαδάκης, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11.Έναρξη 1/12