ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_ 2ο ΜΕΡΟΣ

Το δεύτερο μέρος του Προγράμματος των Επαναληπτικών Εξετάσεων έχει ως εξής:

Τρίτη 28/11 6.00μ.μ. Διοικητική Χρηματοοικονομική, Δ. Καινούργιος, Κτήριο Τμήματος Οικ. Επιστημών, ΕΚΠΑ, Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, Γραφείο 521 (Γραφείο Διδάσκοντα).

Τετάρτη 29/11, 6.00μ.μ.  "Ανάλυση - Πιθανότητες", Ι. Εμμανουήλ, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α32.

Τετάρτη 29/11, 6.00μ.μ. "Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων", Ι. Εμμανουήλ, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α32.

Παρασκευή 1/12, 6.00μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙ, Γ. Δημητρακόπουλος, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α32.

Παρασκευή 1/12, 6.00μ.μ. Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Θ. Πουφινάς, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α32.

Παρασκευή 1/12, 6.00μ.μ. Αναλογιστικά Μαθηματικά - Θεωρία Κινδύνου, Κ. Κυριακόπουλος, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α32.

Τετάρτη 6/12, 6.00μ.μ. Στοχαστικές Ανελίξεις, Ι. Εμμανουήλ,Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α32.

Παρασκευή 8/12, 6.00μ.μ. Επιχειρησιακή Έρευνα - Στοχαστικά Υποδείγματα, Σ. Τρέβεζας,Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α32.

Δευτέρα 11/12, 6.00μ.μ. Προχωρημένη Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11.

Παρασκευή 15/12, 6.00μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710.