ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της 4ης Διδακτικής Περιόδου για το ακαδ. έτος 2017-18 έχει ως εξής:

Δευτέρα 5.00μ.μ. - 9.00 μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 4ος όροφος, Εργαστήριο. (Έναρξη 16/4)

Τρίτη 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ.  Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων, Ι. Εμμανουήλ, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31. (Έναρξη 17/4)

Τετάρτη 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Αναλογιστικά Μαθηματικά - Θεωρία Κινδύνου, Κ.Κυριακόπουλος, Τμ. Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11. (Έναρξη 18/4) .

Πέμπτη 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Σύγχρονη Θεσμική Επένδυση, Γ. Δότσης, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος. (Έναρξη 19/4)

Παρασκευή 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ., Προβλέψεις, Σ. Δημέλη, Κτ. Μετ. Σπ. ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. (Έναρξη 20/4)

Η διάρκεια του μαθήματος "Πληροφοριακά Συστήματα" του κ. Βασσάλου είναι 4ωρη καθώς εντάσσεται στο πρόγραμμα και το εργαστήριο του μαθήματος. Επίσης, εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί και στο μάθημα "Προβλέψεις" της κας Δημέλη, ξεκινώντας από το Σάββατο 28/4, 10-1μ.μ. στο Τμήμα Μαθηματικών, Αίθουσα Α11, και για το οποιό θα ενημερωθείτε σχετικά από τη κα. Δημέλη στο πρώτο μάθημα.