ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 4ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 4ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18

Tο Πρόγραμμα εξετάσεων της 4ης Διδακτικής Περιόδου για το ακαδ. έτος 2017-18 έχει ως εξής:

Δευτέρα 4/6, 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπ. ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 6ος όροφος, Αίθουσα 601.

Τρίτη 5/6, 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων, Ι. Εμμανουήλ, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Τετάρτη 6/6, 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Αναλογιστικά Μαθηματικά - Θεωρία Κινδύνου, Κ.Κυριακόπουλος, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Πέμπτη 7/6, 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ. Σύγχρονη Θεσμική Επένδυση, Γ. Δότσης, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος.

Παρασκευή 8/6, 6.00μ.μ. - 9.00μ.μ., Προβλέψεις, Σ. Δημέλη, Κτ. Μετ. Σπ. ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 601.