Ερευνητικές Εργασίες Φοιτητών ΜΑΠ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Ερευνητικές Εργασίες Φοιτητών ΜΑΠ

Οι φοιτητές του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με
τον κανονισμό λειτουργίας του, να εκπονήσουν αν το επιθυμούν
διπλωματική εργασία υπό την επίβλεψη κάποιου διδάσκοντα στο
πρόγραμμα. Οι εργασίες αυτές ενίοτε παρουσιάζονται από τους
φοιτητές σε συνέδρια (συμμετοχή με τη στήριξη του προγράμματος)
και οδηγούν σε δημοσιεύσεις σε οικονομικά περιοδικά.

Έτσι, έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια οι παρακάτω δημοσιεύσεις φοιτητών
του προγράμματος, οι οποίοι εργάστηκαν υπό την επίβλεψη του κ.
Θωμά Πουφινά.

 1. Alternative investments as a financing tool for small and medium enterprises

  Bulletin of Applied Economics, 2018, Vol. 5 No. 2, pages 13-44, December 1, 2018 (Forthcoming)

  Θωμάς Πουφινάς και Μαρία Πολύχρονου

   

  Μία παλαιότερη έκδοση του άρθρου αυτού παρουσιάστηκε στο 83rd IAES Conference στο Βερολίνο τον Μάρτιο του 2017 (με συμμετοχή της φοιτήτριας, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΜΑΠ) και μία ακόμα προγενέστερη στο 2nd International Conference of Development and Economy στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2016.

   

 2. An assessment of the market risk solvency capital requirement simplifications for insurance undertakings

  Theoretical Economics Letters, Vol. 8, No. 11, Aug 2018 (Forthcoming)

  Θωμάς Πουφινάς και Παναγιώτα Τσίτσικα

   

  Μία παλαιότερη έκδοση του άρθρου αυτού παρουσιάστηκε στο 13th Biennial Athenian Policy Forum Conference στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2016 (με συμμετοχή της φοιτήτριας, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΜΑΠ).

   

 3. Determinants of life insurance policy surrenders

  Modern Economy, Vol. 9, No. 8, Aug 2018 (Forthcoming)

  Θωμάς Πουφινάς και Γεωργία Μιχαηλίδη

   

 4. How transparency affects investment-linked insurance products

International Advances in Economic Research, 2017, Volume 23, Number 4, pages 405-420

Θωμάς Πουφινάς και Δημήτριος Ζυγιώτης

 

Μία παλαιότερη έκδοση του άρθρου αυτού παρουσιάστηκε στο 81st IAES Conference στη Λισσαβόνα το 2016 και μία ακόμα προγενέστερη στο 6th National Conference of the Financial Engineering and Banking Society στην Αθήνα to 2015 (με συμμετοχή του φοιτητή, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ΜΑΠ).