ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της 6ης Περιόδου για το Ακαδ. έτος 2017-18 έχει ως εξής (Έναρξη Δευτέρα 10/9):

Δευτέρα 6-9μ.μ. Ανταγωνιστική Ανάλυση: Παίγνια και Διαπραγματεύσεις, Ε. Μαγείρου, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. (Υποχρεωτικό, Έναρξη 10/9)

Τρίτη 6-9μ.μ. Ειδικά Θέματα Αναλογιστικών Μαθηματικών, Μ. Οικονόμου, Τμ. Μαθηματικών, 1oς όροφος, Αίθουσα Α11. (Έναρξη από Παρασκευή 7/9)

Τρίτη 6-9μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής  και Υπηρεσιών ΙΙΙ, Α. Οικονόμου, Τμ. Μαθηματικών, 3ός όροφος, Αίθουσα Α31. (Έναρξη 11/9)

Τετάρτη 6-9μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας (Marketing), Ε. Μαγείρου, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. (Υποχρεωτικό, Διαλέξεις 12/9, 19/9)

Τετάρτη 6-9μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας (Marketing), Α. Οικονόμου, Τμ. Μαθηματικών, 3oς όροφος, Αίθουσα Α31. (Υποχρεωτικό, Διαλέξεις 26/9, 3/10)

Τετάρτη 6-9μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας (Marketing), Α. Μπουρνέτας, Τμ. Μαθηματικών, 3ός όροφος, Αίθουσα Α31. (Υποχρεωτικό, Διαλέξεις 10/10, 17/10)

Πέμπτη 6-9μ.μ. Σεμινάριο Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αναλυση Δεδομένων), Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. (Έναρξη 13/9)

Πέμπτη 6-9μ.μ. Σεμινάριο Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής, Θ. Πουφινάς, Τμ. Μαθηματικών, 1ός όροφος, Αίθουσα Α11. (Διαλέξεις 13/9, 20/9, 27/9)

Πέμπτη 6-9μ.μ. Σεμινάριο Ποσοτικής Χρηματοοικονομικής, Δ. Καινούργιος, (Διαλέξεις 4/10, 11/10, 18/10)

Παρασκευή 6-9μ.μ. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Μεθόδων στη Διοίκηση, Κ. Κυριακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. (Έναρξη 14/9)

Παρασκευή 6-9μ.μ. Σεμινάριο Ποσοτικής Τραπεζικής Διοίκησης, Α. Λαυρέντζος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 8ος όροφος, Αίθουσα 812. (Έναρξη 14/9)

 Tα μαθήματα που δεν αναφέρονται ως υποχρεωτικά είναι επιλογής εκ των οποίων επιλέγεται να παρακολουθήσετε τρία (3) οι φοιτητές πλήρους φοίτησης.