ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι εγγραφές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 16 Οκτωβρίου,  ώρες 10.00-15.00 και την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, ώρες 10.00-15.00.

Για την εγγραφή απαιτείται:

   α. Συμπληρωμένη Αίτηση (σας έχει σταλεί μέσω email)

   β. Φωτοτυπία διπλής όψεως της ταυτότητας

   γ. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία (φωτοτυπία)       

   γ.  Μία φωτογραφία

Όσοι δεν έχουν πάρει ακόμα το πτυχίο τους, θα κάνουν την εγγραφή τους αφού προσκομίσουν το πτυχίο τους ή βεβαίωση περατώσεως σπουδών.

Για την έκδοση του πάσο και της φοιτητικής σας ταυτότητας θα πρέπει, εφόσον εγγραφείτε, να κάνετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας στο http://academicid.minedu.gov.gr/ 

Η κατάθεση της δεύτερης δόσης της ανταποδοτικής συνεισφοράς (ύψους 1000 Ευρώ για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και 750 Ευρώ για τους φοιτητές μερικής φοίτησης) πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου στην Εθνική Τράπεζα Αρ.Λογ.110/48009408/ IBAN GR25 0110 1100 0000 1104 8009 408 (ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΛΚΕ ΟΠΑ) σημειώνοντας το Επώνυμο και το Όνομα του Καταθέτη και τον τίτλο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Το έντυπο της κατάθεσης ή φωτοαντίγραφο αυτού, υποβάλλεται στη Γραμματεία ή αποστέλλεται μέσω fax  στο 210-8203692 ή μέσω email (postgrad@aueb.gr)  μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

 

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2018