ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19

Η 1η Διδακτική Περίοδος του Προγράμματος θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και θα διαρκέσει για 6 εβδομάδες σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο .

Τα μαθήματα της 1ης Διδακτικής Περιόδου είναι τα εξής:

Κοινά Μαθήματα

1. Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων
2. Πληροφοριακά Συστήματα
3. Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι

Μαθήματα για απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Θετικών Επιστημών:

1. Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά

2. Λογιστική

Μαθήματα για απόφοιτους Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης:
1. Επισκόπηση Μαθηματικών
2. Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής

Οι φοιτητές πλήρους παρακολούθησης επιλέγουν υποχρεωτικά και τα 5 μαθήματα (3 κοινά +2 ανάλογα το Τμήμα Αποφοίτησης), ενώ οι φοιτητές μερικής παρακολούθησης επιλέγουν τουλάχιστον 2  μαθήματα.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας μόνο για την πρώτη εβδομάδα (8/10-12/10) έχει ως εξής:

Δευτέρα 8/10, 6-9μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 4ος όροφος (Εργαστήριο). 

Τρίτη  9/10, 6-9μ.μ. Λoγιστική, Κ. Τούντας, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος. 

Τρίτη  9/10, 6-9μ.μ. Επισκόπηση Μαθηματικών, Ι. Δημητρακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. 

Τετάρτη 10/10 6-9μ.μ.  Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά, Ιωάννης Λεβεντίδης, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος.

Τετάρτη 10/10 6-9μ.μ. Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Σάμης Τρέβεζας, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. 

Από τη δεύτερη εβδομάδα, θα εισαχθούν όλα τα μαθήματα και το οριστικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας για την 1η Διδακτική Περίοδο θα έχει ως εξής:

Δευτέρα 6-9μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 4ος όροφος (Εργαστήριο). 

Τρίτη 6-9μ.μ. Λoγιστική, Κ. Τούντας, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος. 

Τρίτη 6-9μ.μ. Επισκόπηση Μαθηματικών, Ι. Δημητρακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. 

Τετάρτη 6-9μ.μ.  Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά, Ιωάννης Λεβεντίδης, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος.

Τετάρτη 6-9μ.μ. Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Σάμης Τρέβεζας, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. 

Πέμπτη 6-9μ.μ.   Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. Έναρξη 18/10

Παρασκευή 6-9μ.μ. Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Η. Κόλλιας, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 2ος όροφος, Αίθουσα 211. Έναρξη 19/10

Τα μαθήματα της πρώτης εβδομάδας που δε θα πραγματοποιηθούν θα αναπληρωθούν εντός της διδακτικής περιόδου. Θα ενημερωθείτε άμεσα με σχετική ανακοίνωση.