ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 6ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 6ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Το Πρόγραμμα Εξετάσεων για την 6η Διδακτική Περίοδο του Ακαδ. έτους 2017-18 έχει ως εξής (Έναρξη Δευτέρα 29/10):

Δευτέρα 29/10, 6-9μ.μ. Ανταγωνιστική Ανάλυση: Παίγνια και Διαπραγματεύσεις, Ε. Μαγείρου, Κεντρικό Κτήριο ΟΠΑ, Πατησίων 76, Πτ. Αντωνιάδου, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31.

Τρίτη 30/10, 6-9μ.μ. Ειδικά Θέματα Αναλογιστικών Μαθηματικών, Μ. Οικονόμου, Τμ. Μαθηματικών, 1oς όροφος, Αίθουσα Α11.

Τετάρτη 31/10, 6-9μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Εμποριολογίας (Marketing), Ε. Μαγείρου - Α. Οικονόμου - Α. Μπουρνέτας, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.

Πέμπτη 1/11, 6-9μ.μ. Σεμινάριο Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αναλυση Δεδομένων), Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 2ος όροφος, Αίθουσα 211.

Παρασκευή 2/11, 6-9μ.μ. Σεμινάριο Ποσοτικής Τραπεζικής Διοίκησης, Α. Λαυρέντζος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος.

Τρίτη 6/11, 6-9μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής  και Υπηρεσιών ΙΙΙ, Α. Οικονόμου, Τμ. Μαθηματικών, 3ός όροφος, Αίθουσα Γ32.

Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν με την εξέταση των μαθημάτων της 1ης Περιόδου (26/11-30/11) σύμφωνα με το Πρόγραμμα της τρέχουσας σειράς ακαδ. έτους 2018-19.