ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19

Το Πρόγραμμα Εξετάσεων για τα μαθήματα της 1ης Διδακτικής Περιόδου του Ακαδ. έτους 2018-19 και των αντίστοιχων Επαναληπτικών Εξετάσεων για το Ακαδ. Έτος 2017-18 έχει ως εξής:

Δευτέρα 26/11, 6-9μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος. 

Τρίτη  27/11, 6-9μ.μ. Λoγιστική, Κ. Τούντας, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος. 

Τρίτη  27/11, 6-9μ.μ. Επισκόπηση Μαθηματικών, Ι. Δημητρακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. 

Τετάρτη 28/11 6-9μ.μ.  Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά, Ιωάννης Λεβεντίδης, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος.

Τετάρτη 28/11 6-9μ.μ. Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Σάμης Τρέβεζας, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. 

Πέμπτη 29/11, 6-9μ.μ., Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων, Θ. Πουφινάς, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.

Παρασκευή 30/11, 6-9μ.μ. Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Η. Κόλλιας, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος.

Σας ευχαριστώ.

Γιάννης Δημητρακόπουλος'

Επ. Συνεργάτης Μ.Π.Σ. "Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής"

Υ.Γ. Προσοχή. Η εξέταση της Παρασκευής θα γίνει στην Ευρυπίδου και όχι στην Ευελπίδων που γινότανε το μάθημα.

ΥΓ.1 Οι επαναληπτικές εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων θα γίνουν με βάση την ύλη που διδάχθηκε κατά το περσινό ακαδ. έτος 2017-18 και με θέματα των διδασκόντων που δίδαξαν πέρισυ.