ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ _1ο ΜΕΡΟΣ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ _1ο ΜΕΡΟΣ

Το πρώτο μέρος των Επαναληπτικών εξετάσεων έχει ως εξής:

Δευτέρα 26/11, 6-9μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος. 

Τρίτη  27/11, 6-9μ.μ. Επισκόπηση Μαθηματικών,Θ. Πουφινάς, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. 

Τρίτη  27/11, 6-9μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής ΙΙ, Ι. Δημητρακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. 

Πέμπτη 29/11, 6-9μ.μ., Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων, Θ. Πουφινάς, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.

Παρασκευή 30/11, 6-9μ.μ. Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ, Μ. Παπαδάκης, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. 

 ΥΓ. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν ημερομηνίες επαναληπτικών εξετάσεων και για άλλα μαθήματα. Οι επαναληπτικές εξετάσεις θα ανακοινώνονται τμηματικά. 

ΥΓ.1. Τα Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών θα μεταφερθούν σε άλλη ημερομήνια η οποία και θα ανακοινωθεί άμεσα.