ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_3ο ΜΕΡΟΣ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ_3ο ΜΕΡΟΣ

Οι επόμενες ημερομηνίες για τις επαναληπτικές εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 είναι οι εξης:

Τρίτη 8/1, 6-9μ.μ., Ανταγωνιστική Ανάλυση: Παίγνια και Διαπραγματεύσεις, Ε. Μαγείρου,  Κτ. Μετ. Σπουδών, ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αιθ. 710.  

Τετάρτη 9/1, 6-9μ.μ. Αναλογιστικά Μαθηματικα - Ασφάλειες Ζωής, Δ. Χελιώτης, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11. 

Παρασκευή 11/1, 6-9μ.μ., Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών, Π. Βασσάλος,  Κτ. Μετ. Σπουδών, ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 8ος όροφος, Αιθ. 816.