ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19

Δευτέρα 1/4, 6.00-9.00 μ.μ. Επιχειρησιακή Έρευνα- Στοχαστικά Υποδειγματα, Σ. Τρέβεζας, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32. 

Τρίτη 2/4, 6.00-9.00μ.μ., Στοχαστικές Ανελίξεις, Ι. Εμμανουήλ, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32

Τετάρτη 3/4, 6.00-9.00 μ.μ.,Αναλογιστικά Μαθηματικά - Ασφάλειες Ζωής, Δ. Χελιώτης,  Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32   

Πέμπτη 4/4, 6.00-9.00 μ.μ. Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Θ. Πουφινάς,  Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32   

Παρασκευή 5/4, 6.00-9.00μ.μ. Οικονομετρία, Σ. Δημελη, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 6ος όροφος, Αίθουσα 609.