ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19_ ενημερωμένο - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 3ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19_ ενημερωμένο

Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων των διδασκόντων θα πραγματοποιηθεί αμοιβαία ανταλλαγή στην ημέρα εξέτασης των μαθημάτων των κ,κ Χελιώτη και Πουφινά. Με βάση αυτή την αλλαγή το Πρόγραμμα των Εξετάσεων για τη 3η διδακτική περίοδο, διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 1/4, 6.00-9.00 μ.μ. Επιχειρησιακή Έρευνα- Στοχαστικά Υποδειγματα, Σ. Τρέβεζας, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32. 

Τρίτη 2/4, 6.00-9.00μ.μ., Στοχαστικές Ανελίξεις, Ι. Εμμανουήλ, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32

Τετάρτη 3/4, 6.30-9.00 μ.μ., Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Θ. Πουφινάς,  Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32.  

Πέμπτη 4/4, 6.00-9.00 μ.μ. Αναλογιστικά Μαθηματικά - Ασφάλειες Ζωής, Δ. Χελιώτης,  Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32   

Παρασκευή 5/4, 6.00-9.00μ.μ. Οικονομετρία, Σ. Δημελη, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 6ος όροφος, Αίθουσα 609.