ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της 4ης Διδακτικής Περιόδου για το ακαδ. έτος 2018-19 έχει ως εξής:

Δευτέρα 6.00-9.00 μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών Ι, Α. Μπουρνέτας, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα A31. Έναρξη 8/4/2019. 

Τρίτη 6.00-9.00μ.μ., Ειδικά Θέματα Στοχαστικών Ανελίξεων, Ι. Εμμανουήλ, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31. Έναρξη 9/4/2019.

Τετάρτη 6.00-9.00 μ.μ., Αναλογιστικά Μαθηματικά - Θεωρία Κινδύνου, Δ. Χελιώτης, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31. Έναρξη 10/4/2019. 

Πέμπτη 6.00-9.00 μ.μ. Σύγχρονη Θεσμική Επένδυση, Γ. Δότσης, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος. Έναρξη 11/4/2019.

Παρασκευή 6.00-9.00μ.μ.  Προβλέψεις, Σ. Δημελη, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. Έναρξη 12/4/2019.