ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας της 5ης Διδακτικής Περιόδου έχει ως εξής:

Προχωρημένη Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Ι. Λεβεντίδης, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμ. Οικ. Επ. ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος, 6-9μ.μ.: Τετάρτη 19/6,  Δευτέρα 24/6, Τετάρτη 26/6, Δευτέρα 8/7, Τετάρτη 10/7 και Πέμπτη 11/7.

Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙ, Ι. Δημητρακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47,  6-9μ.μ.: Σε παρένθεση οι αίθουσες,  Παρασκευή 21/6 (710), Τριτη 25/6 (710), Πέμπτη 27/6 (901), Δευτέρα 1/7 (606), Πέμπτη 4/7 (901) και Παρασκευή 12/7 (710). 

Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 4ος όροφος, Εργαστήριο, 6-9μ.μ.: Τρίτη 18/6, Πέμπτη 20/6 (αίθουσα), Παρασκευή 28/6, Τρίτη 2/7, Παρασκευή 5/7 και Τρίτη 9/7.

To θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί 21/7 -26/7 στην Αρχαία Ολυμπία. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος των διαλέξεων θα ανακοινωθούν.