ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 1ου ΚΥΚΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-20 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής