ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 5ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 5ης ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-19

Το Πρόγραμμα Εξετάσεων της 5ης Διδακτικής Περιόδου έχει ως εξής:

Δευτέρα 15/7 6.00-9.00μ.μ.  Πληροφοριακά Συστήματα Συναλλαγών, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος. 

Τετάρτη 17/7 6.00-9.00μ.μ, Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙ, Ι. Δημητρακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 29, 2ος όροφος.  

Παρασκευή 19/7 6.00-9.00μ.μ. Προχωρημένη Μαθηματική Ανάλυση Δικαιωμάτων, Ι.  Λεβεντίδης, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήμα Οικονομικών, ΕΚΠΑ, Ευρυπιδου 14, 3ος όροφος.