Θερινό Σχολείο ΜΑΠ 2019 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Θερινό Σχολείο ΜΑΠ 2019

Το Θερινό Σχολείο του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί από 22/7 ως 26/7 στην Αρχαία Ολυμπία (Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ). Θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις σχετικές με τα αντικείμενα που θεραπεύει το Πρόγραμμα από τους διδάσκοντες του Προγράμματος και από στελέχη της Αγοράς.

 

Το Πρόγραμμα των Διαλέξεων έχει ως εξής:

Π.Μ.Σ. "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ"
ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 22-26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ - Ολυμπία
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
22-Ιουλ 23-Ιουλ 24-Ιουλ 25-Ιουλ 26-Ιουλ
9.00-10.00 Σ. Τρέβεζας Ημιμαρκοβιανά μοντέλα, εκτίμηση και εφαρμογές
10.00-11.00 Α. Μπουρνέτας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων Γ. Δημητρακόπουλος Στρατηγική Συμπεριφορά σε Ουρές Αναμονής Γ. Δονάτος    Ανάλυση Περιβάλλουσας: Θεωρία και Εφαρμογές Σ. Δημέλη Διαχρονική Ανάλυση της Ελληνικής Οικονομίας και Προοπτικές Ανάπτυξης
11.00-12.00 Αποτίμηση Θερινού Σχολείου
12.00-13.00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
13.00-17.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
17.00 - 18.00 Δ. Παναγόπουλος Μια εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων Π. Βασσάλος Αριθμητική Επίλυση Συνήθων και Μερικών Δ.Ε. με έμφαση στη Δ.Ε. Black-Scholes Ι. Εμμανουήλ Δικαιώματα Αμερικανικού τύπου Ι. Λεβεντίδης
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Κ. Κυριακόπουλος Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Αγορές Κεφαλαίου Θ. Πουφινάς Αποτίμηση Τίτλων
20.00 - 21.00