Συνεντεύξεις Υποψήφιων Φοιτητών 2ος Κύκλος - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Συνεντεύξεις Υποψήφιων Φοιτητών 2ος Κύκλος

 

 

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Πρόγραμμα Συνεντεύξεων 2019-20
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 ΓΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δευτέρα 23/09 17.00 710 (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, 7ος όροφος)
2 ΓΚΟΥΒΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΑΝΝΑ Δευτέρα 23/09 17.00 710 (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, 7ος όροφος)
3 ΔΑΜΙΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δευτέρα 23/09 17.00 710 (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, 7ος όροφος)
4 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δευτέρα 23/09 17.00 710 (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, 7ος όροφος)
5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δευτέρα 23/09 17.30 710 (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, 7ος όροφος)
6 ΣΑΡΑΣΟΥΑΤΙ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΡΑΤ Δευτέρα 23/09 17.30 710 (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, 7ος όροφος)
7 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ Δευτέρα 23/09 17.30 710 (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, 7ος όροφος)
8 ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Δευτέρα 23/09 17.30 710 (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33, 7ος όροφος)