ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας για την 1η Διδακτική Περίοδο θα έχει ως εξής:

Δευτέρα 6-9 μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 4ος όροφος (Εργαστήριο), Έναρξη 14/10. 

Τρίτη 6-9 μ.μ. Λoγιστική, Κ. Τούντας, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος. Έναρξη 8/10

Τρίτη 6-9 μ.μ. Επισκόπηση Μαθηματικών, Ι. Δημητρακόπουλος, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.  Έναρξη 8/10  

Τετάρτη 6-9 μ.μ.   Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων, Θ. Πουφινάς Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. Έναρξη 9/10

Πέμπτη 6-9 μ.μ.  Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά, Ιωάννης Λεβεντίδης, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος. Έναρξη 10/10.

Πέμπτη 6-9 μ.μ. Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Σάμης Τρέβεζας, Τμήμα Μαθηματικών, 1ος όροφος, Αίθουσα Α11, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.  Έναρξη 10/10.

Παρασκευή 6-9 μ.μ. Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Η. Κόλλιας, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. Έναρξη 11/10.

Λόγω των διδακτικών καθηκόντων του κου. Βασσαλου το μάθημα θα ξεκινήσει μια εβδομάδα αργότερα, τη Δευτέρα στις 14/10, και η διάλεξη που χάνεται θα αναπληρωθεί εντός της περιόδου. Θα ενημερωθείτε σχετικά με νεότερη ανακοίνωση.