Εξέταση μαθήματος Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙΙ - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Εξέταση μαθήματος Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙΙ

Η σημερινή εξέταση του μαθήματος Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών ΙΙΙ του κου. Οικονόμου θα πραγματοποιηθεί στο κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 2ος όροφος, Αίθουσα 211.