ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20

Το Πρόγραμμα Εξετάσεων για τα μαθήματα της 1ης Διδακτικής Περιόδου του Ακαδ. έτους 2019 - 20 και των αντίστοιχων Επαναληπτικών Εξετάσεων για το Ακαδ. Έτος 2018-19 έχει ως εξής:

Δευτέρα 25/11, 6-9μ.μ. Πληροφοριακά Συστήματα, Π. Βασσάλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 2ος όροφος, Αίθουσα 211. 

Τρίτη  26/11, 6-9μ.μ. Λoγιστική, Κ. Τούντας, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος. 

Τρίτη  26/11, 6-9μ.μ. Επισκόπηση Μαθηματικών, Ι. Δημητρακόπουλος, Κτ. Μετ. Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47, 7ος όροφος, Αίθουσα 710. 

Τετάρτη 27/11, 6-9μ.μ., Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων, Θ. Πουφινάς, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Γ32, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.

Πέμπτη 28/11 6-9μ.μ.  Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική και τα Οικονομικά Μαθηματικά, Ιωάννης Λεβεντίδης, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφος.

Πέμπτη 28/11 6-9μ.μ. Επισκόπηση Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Σάμης Τρέβεζας, Τμήμα Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου. 

 

Παρασκευή 29/11, 6-9μ.μ. Οικονομική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, Η. Κόλλιας, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ, Ευρυπίδου 14, 3ος όροφ