Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος Εισαγωγή στη Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος Εισαγωγή στη Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η σημερινή διάλεξη του μαθήματος Εισαγωγή στην Ποσοτική Ανάλυση Παραγώγων Συμβολαίων θα πραγματοποιηθεί στο Κτίριο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ο.Π.Α. (Ευελπίδων 47, 7ος όροφος), Αιθ. 710 λόγω κατάληψης στο Μαθηματικό Αθήνας.

Από τη Γραμματεία