Απόφοιτος ΜΑΠ σύμβουλος στην Επιτροπή Πισσαρίδη για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Απόφοιτος ΜΑΠ σύμβουλος στην Επιτροπή Πισσαρίδη για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας


Ο απόφοιτος του ΜΑΠ Svetoslav Danchev ορίσθηκε πρόσφατα εμπειρογνώμων

στην Επιτροπή για το Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας της

οποίας Πρόεδρος είναι ο κάτοχος Nobel Καθ. κ. Χρ. Πισσαρίδης βλέπε

https://m.naftemporiki.gr/story/1551071

Ο  Svetoslav Danchev είναι Υπεύθυνος Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης

και Πολιτικής στο ΙΟΒΕ  - http://iobe.gr/iobe_chart_dtl.asp