ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20 - Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4ΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της 4ης Διδακτικής Περιόδου για το ακαδ. έτος 2019-20 έχει ως εξής:

Δευτέρα 6.00-9.00 μ.μ. Μαθηματικά Υποδείγματα Παραγωγής, Εφοδιαστικής και Υπηρεσιών Ι, Α. Μπουρνετας, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα A31. Έναρξη 6/4.

Τρίτη 6.00-9.00μ.μ., Προβλέψεις, Λ. Μελιγκοτσιδου, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα A31. Έναρξη 7/4.

Τεταρτη 6.00-9.00 μ.μ., Σύγχρονη Θεσμική Επένδυση, Γ. Δότσης, Κτ. Μετ. Σπουδών Τμ. Οικ. Επιστημών, Ευρυπιδου 14, 3ος όροφος. Έναρξη 8/4.

Πεμπτη 6.00-9.00 μ.μ., Αναλογιστικά Μαθηματικά - Ασφάλειες Ζωής, Δ. Χελιώτης, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31. Έναρξη 9/4.

Παρασκευή 6.00-9.00 μ.μ., Στοχαστικές Ανελίξεις, Ι. Εμμανουήλ, Τμ. Μαθηματικών, 3ος όροφος, Αίθουσα Α31. Έναρξη 10/4

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέχρι την άρση  των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την πανδημία του COVID-19. Κάθε διδάσκοντας θα σας ενημερώσει σχετικά με την πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσει